English
alt

אינסרט מולדינג

צדף היא מהחברות המובילות והמנוסות בישראל (מזה שלושה עשורים) בשיטת ההזרקה הדו שלבית - שיטת ייצור בעלת רמת דיוק גבוהה מאד, המאפשרת הזרקת מוצרים על מתכות ושילוב של חומרים טכניים עתירי ידע במוצר פלסטיק כמקשה אחת. הזרקות אינסרט מולדינג ניתנות לביצוע במפעל צדף גם באמצעות מכונות ורטיקליות (ניצבות) מתוצרת ארבורג. צדף גאה להציג בין העבודות שביצעה בעבר, מוצרים בטכנולוגיית אינסרט מולדינג שיוצרו עבור חברות גדולות ומובילות כגון מוטורולה, , נוקיה וכו'.