English
alt

מכונות

בצדף קיימות 25 מכונות מתקדמות להזרקה במגוון סוגי פלסטיק, ביניהן:

במפעל אגף מיוחד המתמחה בייצור מוצרים המיועדים לתחום הרפואה מרמה -A ועד מוצרים הדורשים ייצור בחדר נקי לשימוש בחדרי ניתוח.